Over ons  


Home    

Over ons    

Repertoire    

Foto's    

Contact    


L’Esprit: meer dan noten alleen…

L’Esprit is een enthousiast koor (leeftijd 35+) met een 
verrassend repertoire. Belangrijk is dat bij alles wat we zingen “spirit” voelbaar en zichtbaar is, zowel bij de koorleden als de toehoorders. We hebben onze naam niet voor niets gekozen !

Het koor staat onder leiding van dirigent Paul van Hees en wordt begeleid door pianiste Marjola Lishi. Hun perfectionisme staat garant voor hoge kwaliteit.

Het koor is opgericht in 1996 en telt momenteel meer dan 20 leden (SATB). L’Esprit is van oorsprong ontstaan vanuit de Emmausparochie in de Reeshof, nu ondersteunend werkzaam in de Peerke Donders Parochie - Toren Frater Andreas. Deze oorsprong maakt al duidelijk dat er sprake is van een religieus bewustzijn binnen de groep.
Vanaf 2020 gaan we ook op andere plaatsen optreden met een wat meer profaan repertoire. 

20 jaar

Kortom: we zijn een kleurrijk amateur-gezelschap dat zingt met hart en ziel Ún de nodige humor!

Wanneer je mee wilt gaan zingen ben je van harte welkom om, in overleg, eens te komen luisteren. 
We repeteren eens per twee weken op maandagavond van 19.30-22.00 uur bij  Convivio, Goirkestraat in Tilburg.
 

 

colofon   |   leden